Disclaimer

Exploitatiemaatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Exploitatiemaatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Exploitatiemaatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exploitatiemaatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Aanmelden voor onze nieuwsbrief